Formació continuada 2017

 

Presentació 

El programa de formació continuada de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC-GD) i l’ESAGED per a aquest any 2017 consta de 13 cursos dissenyats amb la finalitat de donar suport a les necessitats formatives dels arxivers-gestors de documents. El programa 2017 està orientat a promoure el reciclatge professional incidint sobre quatre àmbits: Normativa legal, desenvolupament professional, documentació electrònica i eines i estratègies per posicionar-nos a les nostres organitzacions. 

Pel que fa a la normativa legal, per enguany proposem tres formacions  Les Lleis 39/2015  i 40/2015 i la gestió documental , el curs Règim jurídic adaptat a la gestió documental i els arxius, i la formació Gestió de documents, drets d'accés i transparència 

En l’apartat de desenvolupament professional hem programat diversos cursos. El curs Conceptes bàsics en la gestió de projectes i direcció de projectes amb Gantter,   està orientat a conèixer els conceptes  bàsics per gestionar projectes i com posar-los a la pràctica exemplificat en el programari gratuït Gantter 

A l’abril us proposem el curs gratuït de presentació del verificador del format TIFF DPF Manager seguit d’una sessió pràctica. On s’analitzaran els fitxers que aportin els mateixos assistents. L’objectiu és que els alumnes coneguin l’aplicació del DPF Manager i n’aprenguin el seu funcionament per a usar-lo en el seu àmbit competencial.

Durant el mes de juny us volem apropar a les possibilitats del crowdsourcing en els arxius, tot presentant algunes de les experiències existents. 

Pel setembre us oferim un taller de realització de capses de conservació i sistemes de presentació orientat als arxius. 

I finalment per concloure el camp del reciclatge del coneixement us proposem una nova edició del curs sobre fotografia digital i les bases que cal tenir en consideració per al disseny d’un arxiu. 

En l’àmbit de la documentació electrònica i e-adminsitració hem programat els cursos Introducció bàsica al concepte i gestió de metadades per a la gestió de documents electrònics d’arxiu,  i la formació Gestió documental corporativa per a la gestió de documents electrònics.

I finalment, en l’àmbit d’eines i estratègies per posicionar els arxivers i gestors de documents en les nostres organitzacions, em programat tres formacions. En primer lloc un taller virtual d’auditories de seguretat: protecció de dades, seguretat.  

Una formació que ens aporta elements per poder ajudar des de l’arxiu a la nostra organització per passar una norma ISO.

I pel més de novembre una sessió sobre l’’aplicació pràctica de l’auditoria del model de maduresa en gestió documental per a la transparència i la publicitat activa. 

Com en els darrers anys, conscients de les dificultats que estem patint, mantenim els preus rebaixats dels cursos per al conjunt dels associats. Però cal tenir present que per fer compatibles la baixada de preus amb la realització dels cursos, es fa necessària una assistència mínima. Recordeu també, que les persones associades (numeràries i adherides) en situació d’atur podran obtenir una bonificació del 50% en el preu dels cursos. Per accedir a aquesta tarifa especial és imprescindible l’acreditació de la seva situació.  

 

Formació continuada 2017 - Complet 
Informació per a la inscripció

 

Informació detallada dels cursos

Last modified on Dimarts, 14 Novembre 2017 07:47

Formació

La formació a l’AAC-GD té com a finalitat afavorir el desenvolupament professional i personal dels associats i les associades.

 

Mitjançant l’oferiment de recursos perquè les persones del sector d’aquest país tinguem el màxim de competències possibles per a poder-nos posicionar satisfactòriament en un entorn  laboral  i uns reptes professionals en transformació constant.

 

Contactar amb la vocalia
formacio@arxivers.com

Guardar

 

Guardar

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona