Revista Lligall

Revista catalana d'Arxivística

És l’anuari de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya. Una revista que aplega debats i aportacions sobre la teoria i la pràctica de l’arxivística i la gestió documental. Cada número inclou un dossier monogràfic, dedicat a un tema d’interès general. Les altres seccions de la revista tracten, entre altres aspectes, sobre història arxivística, innovació, entrevistes a professionals vinculats amb el sector, enquestes, recursos web, formació, ressenyes bibliogràfiques, així com, informació de l’AAC.

Normes de presentació i edició d'articles

Categories

Lligall 33 - 34

Lligall 33 - 34 ( 0 Fitxers )

 

En breu prodreu accedir als articles del Lligall 33-34 corresponent als anys 2011 i 2012

Lligall 31

Lligall 31 ( 25 Fitxers )

Any 2010

La preservació digital: de què parlem?

Sumari
01.- Presentació
02.- La il·lusió d'un vocabulari comú de la preservació digital
03.- La sostenibilitat econòmica i tècnica dels repositoris de preservació digital
04.- Elaboració i manteniment d'esquemes d'elements de metadades. Una aproximació (...)
05.- La seguretat i la preservació dels documents electrònics d'arxiu signats
06.- L'arximent digital a l'arxiu del land de Baden Württemberg
07.- DIDAC: Dipòsit Digital d'Arxius de Catalunya. Repositori segur de l'Arxiu Nacional de Catalunya (...)
08.- El PADICAT, l'experiència catalana en l'arxiu d'Internet
09.- La generació de documents electrònics de conservació permanent (...)
10.- Administració electrònica: projectes de llarga durada i equips multidisciplinaris
11.- Fons policials en els inicis de l'edat contemporània: el cas de la subdelegació de Dénia (...)
12.- Els arxius sindicals: una pluralitat de models
13.- L'Arxiu Reial de Barcelona, l'Arxiu de la Corona d'Aragó i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (...)
14.- La digitalització de fons videogràfics en format analògic: flux de treball (...)
15.- Carlos Jiménez Villarejo ens parla de justícia, memòria històrica i accés als arxius
16.- El full de ruta per al disseny d'un projecte de digitalització
17.- La formació continuada a l'Associació d'Arxivers·Gestors de Documents de Catalunya
18.- La preservació de materials digitals. Digital Preservation Europe (DPE)
19.- Indicadores de gestión para los archivos de la Administración Local (recensió)
20.- Valorar i seleccionar documentos. Qué es y cómo se hace (recensió)
21.- I Carabinieri per larte. Tessere di un patrimonio recuperato (recensió)
22.- Serveis i accions de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC) (...)
23.- Associació d'Arxivers de Catalunya: Memòria 2009

Lligall 30

Lligall 30 ( 22 Fitxers )

Lligall 16

Lligall 16 ( 20 Fitxers )

Any 2000

Arxivística

01- Els arxius de l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic

02- El salvament dels arxius catalans durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939)

03- La documentació electoral del segle XIX als arxius municipals

04- Els arxius militars espanyols, estructura i funcionament durant el segle XX

05- Notas sobre la conversión digital de colecciones fotográficas antiguas

Experiències

06- La metodologia arxivística com a base d'un sistema integrat de la informació: l'experiència del Museu Nacional d'Art de Catalunya

07- El sistema arxivístic implantat als centres docents públics del sistema educatiu andorrà

Jornada d'estudi i debat: Fons privats en arxius públics

08- Conceptes generals i tipologies de fons privats

09- Arxius privats i lesgislació francesa

10- El règim jurídic dels fons privats dels arxius

11- Aspectes pràctics que cal tenir presents abans de l'ingrés d'un fons privat en un arxiu públic

12- Aspectes pràctics que cal tenir presents després de l'ingrés dun fons privat en un arxiu públic

13- Conclusions de la Jornada d'Estudi i Debat: Fons Privats en arxius públics

1r Laboratori d'Arxius Municipals

14- Presentació

15- El archivo municipal y su relación con los ciudadanos

16- Conclusions dels Tallers

17- Resum de la taula rodona: Arxius municipals i arxius històrics comarcals: sintonies i diferències

Informació

18- IV Màster en Arxivística de la Universitat Autònoma de Barcelona

19- El Grup d'arxivers de Lleida

20- Memòria de l'Associació d'Arxivers de Catalunya de l'any 1999

Lligall 12

Lligall 12 ( 32 Fitxers )

Any 1998

Janus. Revue archivistique - Archival Review

V Conferència Europea d'Arxius: les bases de la professió. Actes

VI Jornades d'arxivística de Catalunya. Actes

01- Preface

02- L'arxiu com a testimoni de vida

03- Archives as witness of life

04- Historique et principales caractéristiques du code international de déontologie

05- The Society of Archivists' code of conduct and outline for certification and a disciplinary jury

06- Code d'étique et code de dóntologie: expérience canadienne

07- Preservation and conservation of documents; problems and solutions

08- Preservation: buildings and equipment

09- La restauración: tratamientos no agresivos y de baja tecnologia

10- Reformatting: preservation of new media and data migration

11- Le principe de provenance et la pratique du tri, du classement et de la description...

12- Les relacions entre els arxivers i els productors de documents

13- La indización en la recuperación de la información

14- Standardising description: the experience of using ISAD(G)

15- Dealing with electronic records: intellectual control of records in the digital age

16- Les calendriers de conservation: fondements théoriques et état des pratiques

17- Els arxius i els seus usuaris

18- Larchiviste entre le droit à la information et la protection des informations réservées

19- Lavaluaicó de la qualitat a la Gestió Documental

20- Les archives au service des décideurs

21- Archives in the Information Society

22- Recaptitulació i conclusions

23- Resumen y conclusiones

24- Summary and conclutions

25- Synthèse et conclusions

26- Abstracts

27- Sommaires

28- Zusammenfassungen

29- Resumenes

30- Resums

31- Authors / Auteurs

Lligall 01

Lligall 01 ( 34 Fitxers )

01. Presentació

02. Sessió inaugural

03. Arxius de l’Administració Central

04. Arxius de l’Administració Central. Debat

05. Arxius de l’Administració Autonòmica. L’Arxiu Nacional de Catalunya

06. Arxius de l’Administració Autonòmica. Els arxius dels departaments i organismes autònoms...

07. Arxius de l’Administració Autonòmica. La xarxa d’arxius històrics comarcals de la Generalitat

08. Arxius de l’Administració Autonòmica. Debat

09. Arxius de l’Administració Local

10. Arxius de l’Administració Local. Debat

11. Els Arxius de protocols

12. Els Arxius de protocols. Debat

13. Els Arxius eclesiàstics

14. Arxius privats i arxius patrimonials a Catalunya

15. Arxius privats i patrimonials. Debat

16. Bases per a un cens dels arxius municipals de Catalunya

17. Bases per a un cens dels arxius municipals de Catalunya. Debat

18. L’organisation des archives publiques en France

19. El sistema arxivístic francès. Debat

20. L’amministrazione archivistica italiana

21. El sistema arxivístic italià. Debat

22. Els arxius a Gran Bretanya

23. Els arxius a Gran Bretanya. Debat

24. El sistema archivístico espanyol

25. El sistema arxivístic espanyol. Debat

26. El sistema arxivístic català

27. El sistema arxivístic català. Debat

28. L’ensenyament de l’arxivística

29. L’ensenyament de l’arxivística. Debat

30. Etapas previas al proceso informático en un archivo municipal

31. Les noves tecnologies i els arxius. Debat

32. Els arxius públics de Catalunya. Marc legal i competències

33. Competències en el món dels arxius. Debat


No hi ha documents en aquesta categoria

Àrea associats/des

Segueix-nos a:

L'Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya a Facebook L'Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya a Twitter

Agenda

associacio@arxivers.com tel i fax 93 419 89 55 Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona

Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya. Tots els drets reservats

Requeriments mínims: +IE7 o +FF3, +1200x800 px